Realisatie logistiek verbeterprogramma

Bekende fabrikant van sportkleding en schoenen besteedt voor het eerst een groot deel van haar Europese distributie uit aan een wereldwijd opererende logistiek dienstverlener. De logistiek dienstverlener (3PL) gebruikt een nieuwe, niet specifiek voor deze klant gebouwde, vestiging om deze Fashion klant te huisvesten. Tijdens het piekseizoen na de opstart blijkt dat:

 1. Het uitgaande volume (aantallen per dag) overeengekomen bij lange na niet gehaald wordt
 2. De kosten om de operatie te draaien veel te hoog zijn voor de 3PL om financieel rendabel te kunnen zijn.

Doelstelling / Opdracht

 1. Het structureren, prioriteren en completeren van verbeterinitiatieven tot een compleet verbeterprogramma.
 2. Pragmatisch management op het programma en het daarbij aansturen, adviseren en coachen van alle betrokken stakeholders om het verbeterprogramma te realiseren.
 3. Zichtbaar bijdragen aan het verbeteren van de operationele prestaties inclusief de financiële resultaten in het lopend boekjaar (> 10% kosten reductie)
 4. Optimaliseren van de processen en besturing zodat het uitgaande volume flink (> 60% volume toename) kan stijgen.

Aanpak / Focus

 1. Werken aan vertrouwen van alle stakeholders
 2. Quick scan processen en identificeren verbeteringen
 3. Verzamelen, bediscussiëren en beoordelen verbeteringen
 4. Kwantificeren en prioriteren verbeteringen in 1 overall verbeterprogramma
 5. Resourcing en Stakeholder management (eigenaarschap programma op vestiging)
 6. Voortgang boeken (en aan alle stakeholders laten zien) op verbeterprogramma
  • Processen (Layout, Flow, Lean, mechanisatie)
  • Besturing (Leiding, training, planning, systeem inrichting en tooling)
  • Organisatie (Structuur, shifts, verantwoordelijkheden, taken)
  • Informatie (Training manuals, proces beschrijvingen, stuurinformatie - KPI’s, benchmark)
 7. Programma management en wekelijks transparant voortgang op programma rapporteren aan alle stakeholders
 8. Verbeteringen laten zien op bijdrage totaal doelstellingen:
  • Hogere throughput (piek aantallen verwerken) en tevreden klant over performance
  • Lagere kosten, resulterend in een positief financieel bedrijfsresultaat

Succesfactoren

Ervaring en senioriteit Interim Manager. Transparante op feiten gebaseerde gestructureerde aanpak waarbij alle stakeholders respectvol betrokken werden en het eigenaarschap van zowel het programma als de resultaten bij het lokale management werden gelegd. Transparante feitelijke rapportages van de voortgang op weekbasis en het op korte termijn realiseren van verbeteringen die direct bijdragen aan een verbeterde output en marge verbetering van de 3PL.

Behaalde resultaten

Eigenaarschap op de vestiging voor het programma
Gestructureerde aanpak leidde tot rust bij het Global senior management van 3PL en klant
Transparantie en zichtbare verbeteringen gaf vertrouwen terug aan het lokale management waardoor ‘hoofdkantoor troepen’ overbodig werden.
Bedrijfsresultaat ontwikkelde zich positief en liet iedere maand een verbetering zien
Throughput tijdens de volgende piek werd gehaald zonder dat hierbij de financiële prestatie onder druk kwam te staan.
Tevreden klant en tevreden 3PL