Tijdelijke aansturing distributiecentrum

Er was geen directe leiding aanwezig in het betreffende distributiecentrum, geen stabiliteit en veel onrust op de vloer (circa 90 medewerkers) en daaruit voortvloeiende kwaliteitsproblemen. Dagelijkse bemoeienis van de directie en projectmanagent was noodzakelijk. Tevens slecht financieel rendement gedurende lange periode.

Opdracht

Het tijdelijk (gedurende 6 maanden) aansturen van de operatie van een distributiecentrum in de rol van interim projectleider; het realiseren van productiviteitsverbetering en proces-optimalisatie en het inwerken van een toekomstige nieuwe projectleider.

Aanpak

Allereerst rust en stabiliteit op de vloer gecreëerd. Tevens:

  • re-organisatie in het team doorgevoerd;
  • intensieve coaching van een aantal key-user medewerkers;
  • naleving van procedures, regels en huisregels benadrukt;
  • de juiste medewerkers op de juiste plek ingezet;
  • nieuwe overlegstructuur ingezet, met strakke sturing hierop;
  • de dagelijkse planning sterk geoptimaliseerd; afhankelijk van het dagelijks wisselende volume aan pakketten, de juiste bezetting, juiste kwaliteit medewerkers op de juiste plaats ingezet;

Door betere communicatie en coaching, een continue verbeteringsproces in gang gezet.
Nieuwe teamleider aangenomen en gedurende twee maanden intensief opgeleid en gecoached en vervolgens naar de rol van nieuwe projectleider gebracht.

Resultaat

Door een goede overdracht en borging van de interim projectleider, is de nieuwe vaste projectleider in staat de ingeslagen weg voort te zetten, zodat de optimalisatie van de operatie goed verankerd is.
 

Behaalde resultaten

Deskundig, gemotiveerd en enthousiast team gevormd
Grote tevredenheid bij directie en projectmanager
> 10%
Productiviteitsverbetering
> 25%
Kwaliteitsverbetering
On Target
Financieel Rendement