Logistieke optimalisatie value added services

Onze opdrachtgever is een internationele logistieke dienstverlener waar voor een grote Japans/Britse machinefabrikant op contractbasis Value Added Services worden verricht.

Uitdaging

Het werkaanbod groeit en de klant verhuist steeds meer werk vanuit de landenorganisaties naar de VAL activiteiten. Het werk varieert van enkele simpele handelingen tot complexe machine ombouwwerkzaamheden met enkele uren bewerkingstijd.

De relatie met de klant verloopt moeizaam, afspraken zijn niet duidelijk en er is veel hectiek in de operatie. De druk op output en kwaliteit is groot.

Opdracht

Inventariseer wat nodig is om rust in de operatie te creëren, deze goed in te richten en kom tot juiste en duidelijke afspraken met de klant.

Aanpak

Na inventarisatie van de situatie blijkt dat de VAL activiteiten op dit moment onevenredig veel managementondersteuning vereist. Er is besloten om parttime interim management van de afdeling op te pakken om het huidige management te ontlasten en meer aandacht aan de klantrelatie te besteden.

Om te voldoen aan de alsmaar groeiende vraag naar de montagewerkzaamheden is de productieafdeling omgebouwd naar een lijn concept. Hierdoor zijn de individuele taaktijden opgesplitst in eenvoudigere kortere taken. Hierdoor is de controleerbaarheid, kwaliteit en flexibiliteit drastisch verbeterd.

Door de introductie van het lijnconcept is de productieorganisatie beter bestuurbaar gemaakt en wordt er gewerkt met lijn coördinatoren. Diverse LEAN tools zijn geïntroduceerd er is vooral veel duidelijkheid gecreëerd. Duidelijkheid, rust, meer aandacht en hierdoor productiviteitverbetering en kwaliteitsverbetering hebben geleid tot een betere klantverhouding.

Hierdoor is een situatie ontstaan waarin de afspraken met klant duidelijk vast gelegd kunnen worden in SLA’s en meetbaar met KPI’s.

Behaalde resultaten

>
Effici├źntere organisatie
>
Verbeterde klantrelatie met wederzijds begrip
>
Duidelijk vastgelegde afspraken op basis van meetbare resultaten