Analyse voor warehousing simulatietool

Onze opdrachtgever (een grote 3PL) zit midden in het proces van een contractverlenging met een grote electronics producent. Het plan is om middels een simulatiemodel meer inzicht te krijgen in het operationele proces van onder andere het in-house logistieke proces. Met deze simulatie tool is men in staat om betere commerciële afspraken te maken met de klant en om effectievere delivery processen in te richten.

Om tot een gedetailleerdere pricing te komen, wil onze opdrachtgever diepgaand inzicht krijgen in de cost-drivers van de operatie. WeY heeft de basis gelegd voor de ontwikkeling van een realistisch warehouse simulatiemodel door het operationele proces op high level in kaart te brengen en de aanwezige data te verzamelen en analyseren.

Behaalde resultaten