Verkorten orderdoorlooptijd fashionklant

Onze opdrachtgever is top 10 speler in transport en logistieke dienstverlening. Op één van de locaties wordt de logistieke dienstverlening verzorgd voor een fashion klant. Het betreft de online- en retaillogistiek.

De implementatie van de activiteiten voor deze klant gaat in een dusdanig hoog tempo dat verschillende logistieke processen achterblijven, backlogs ontstaan en de klant niet de gewenste en beloofde dienstverlening geboden kan worden. Dit zorgt voor wrijving tussen dienstverlener en klant.

Opdracht

WeY is gevraagd om de verschillende afdelingen onder de hoede te nemen en deze op het gewenste logistieke serviceniveau te brengen.

Aanpak

Onze aanpak is hierbij geweest:

  • Van iedere afdeling in kaart brengen wat de logistieke uitdagingen zijn
  • Met de klant rond tafel zitten en afstemmen wat haar wensen zijn
  • Bespreken met de opdrachtgever welk serviceniveau men kan en moet leveren
  • Backlogs wegwerken
  • Afdelingen en processen opnieuw inrichten
  • Leidinggevenden opleiden/coachen

Behaalde resultaten

>
Betrokken afdelingen zijn binnen 6 maanden op het gewenste logistieke niveau gebracht
>
Naar volle tevredenheid van opdrachtgever en achterliggende klant
>
Opdrachtgever heeft in deze periode alle aandacht kunnen geven aan voor hen belangrijke strategische vraagstukken