Ramp-up Fokker fabriek in China

Fokker is onderdeel van GKN Aerospace, de grootste toeleverancier in de luchtvaart ter wereld. Fokker Elmo is een van de marktleiders op het gebied van kabelbomen voor de vliegtuigindustrie met productiefaciliteiten in Nederland, Turkije, India en China. Complexiteit van het product is dat het hier niet gaat om een paar draden en een stekkertje, maar om complete kabelboomsamenstellingen die worden ingebouwd in een vliegtuig. Het productieproces is moeilijk te automatiseren en is nog veelal handmatig.

In China (Langfang) is Fokker in 1997 een nieuwe productiefaciliteit gestart. Midden 2013 werkten er 600 mensen. De Managing Director van Fokker Elmo, die ook in de fabriek in China heeft gewerkt, verwacht een sterke groei en voorziet dat het noodzakelijk is om deze groei te managen.

Doelstelling Opdracht

WeY heeft opdracht gekregen om directie te voeren over de fabriek in China. Belangrijkste doelstellingen van de opdracht waren:

  • Manage de groei van de fabriek, waarbij rekening moet worden gehouden met een verdubbeling van het aantal mensen binnen 1 tot 2 jaar.
  • Zorgen dat in deze fase van de groei de performances minimaal stabiel blijven.

Aanpak

De focus van de opdracht “managen groei” door:

  • Inventariseren van de exacte behoeften wat betreft vloeroppervlak, mensen en werkplekbenodigdheden,
  • Plan van aanpak om de groei beheerst te verwezenlijken,
  • Toepassen van Lean-principes in de werkprocessen.

De opdracht is uitgevoerd door een interimmanager van WeY, Rob van Hemert. Na afloop van de opdracht is Rob in dienst getreden van Fokker Elmo, als directeur voor de fabriek in China.

Resultaat

De groei, nu 4 jaar later, is gerealiseerd (momenteel 1200 personen) en daarnaast zijn de performances verder verbeterd, zoals reductie klantenklachten, verhoging leverbetrouwbaarheid en productiviteit.

Behaalde resultaten

Output
+ 200%
Effici├źncy
+ 25%
Doorlooptijd
> 20% reductie