Resultaatverbetering bij groenwarenhuis

Onze opdrachtgever bestaat al 25 jaar en is actief in planten en dierbenodigdheden. Door afnemende consumptieve bestedingen zijn de resultaten mager. In de goede tijden is sterk geïnvesteerd in uitbreiding. Kosten besparende maatregelen kunnen niet voorkomen dat de winst blijft dalen. Men kan niet voldoen aan haar financieringsverplichtingen en de noodzakelijke vervangingsinvesteringen worden steeds uitgesteld door gebrek aan liquide middelen. De onderneming en financier lijken in een uitzichtloze situatie te verkeren.

Acties

WeY Strategie Realisatie schakelt haar recovery specialisten in.

  • Er is inzicht gekregen in omzetdrivers en doelgroepen
  • Effect van herinvestering inzichtelijk gemaakt
  • Aansluiting gezocht bij een inkooporganisatie
  • Alternatieve inkomstenbron opgezet

Resultaat

De bank geeft haar medewerking aan de plannen en zegt vervangingsinvestering en matiging aflossingen toe. De nieuwe marktbewerking leidt tot een aanwas van nieuwe klanten. Omzet herstelt en kosten onder controle. Verplichtingen kunnen worden nagekomen en er wordt weer winst gemaakt. Door de getroffen maatregelen is de relatie met de bank hersteld.

Behaalde resultaten

15%
toename geregistreerde nieuwe klanten
8%
omzet stijging
65%
verbetering netto resultaat