Ramp-up van supply-chains,

het komt eraan!

 

Bereid uw organisatie en supply-chain hierop voor 

 

Achtergrond: 

De coronacrisis heeft veel invloed op de huidige supply-chains. Velen zien de vraag zeer sterk terugvallen en anderen moeten alle zeilen bijzetten vanwege extreme drukte.  

 

Er zijn verschuivingen in volumes tussen verschillende modaliteiten in de supply-chain. Wereldwijd zijn transportroutes veranderd. Door Lock-downs en andere maatregelen in bepaalde gebieden gelden de ingeregelde combinaties in de planning niet meer. Goederenstromen groeien terwijl de retourstromen compleet wegvallen, of andersom. E-commerce heeft op specifieke gebieden een versnelling doorgemaakt en kent nu grote problemen met het verwerken en tijdig uitleveren van de vraag. 

 

De branches die vanwege de coronacrisis extra volumes hebben te verwerken moeten gedurende de crisis vanuit de sprintmodus naar de marathonmodus, deze transformatie zal voor velen nog verder doorgaan, naar “het nieuwe normaal”.  De branches die met een vraag terugval te maken hebben gehad moeten zich nu voorbereiden op een ramp-up van de vraag na de Corona-crisis. 

 

En dit alles gebeurt met een snelheid waarop niemand voorbereid was. 

 

Kwetsbaarheid van de huidige supply-chains: 

Corona heeft de kwetsbaarheid aangetoond van de huidige supply-chains. Organisaties moeten zich nú beraden over hoe ze slagkracht en reactietijd in hun supply chain kunnen verbeteren, en minder vatbaar zijn voor een volgende Corona-crisis. Daarom zullen veel bedrijven nú hun supply-chain herzien. Niets is meer hetzelfde als voor de Corona-crisis, dat is zeker!  

 

Herzien van de huidige supply-chain 

Er moet een beter inzicht komen in de integrale supply-chain van bedrijven. Dit kan worden bereikt door het opstellen de zogenaamde Bill of Supplier. Dit is een overzicht waarbij van zand tot klant in kaart wordt gebracht welke “parent-leveranciers” er zijn en van welke “component-leverancier” ze sourcen. Dit inzicht voorkomt dat doorlooptijden onnodig lang zijn in ketens, en laat ook direct zien wat de impact is op een bijzondere situatie in bepaalde landen op de totale supply-chain. 

 

Het betekent ook dat beter inzichtelijk moet worden gemaakt wie de key-partners zijn in de Bill of Supplier. En daarop aansluitend risico’s door afhankelijkheid bepalen en beperken. Zo kan een leverancier onderdelen gebruiken die over het hoofd gezien worden, maar wel uit een risico-gebied komen.  

 

De noodzaak om snel in te kunnen grijpen in de supply-chain is nog duidelijker geworden en daarmee is de behoefte aan real-time informatie groter geworden. Daarom zal digitalisering van de supply-chain versneld ingevoerd gaan worden. 

 

Er zal bij het herzien van de supply-chain focus gelegd worden op het ontwerpen van een robuustere supply-chain. Localization en leveranciers-spreiding/Dual Sourcing zijn begrippen die dan om de hoek komen kijken.

 

De bedrijven die door Corona te maken hebben gekregen met een extreme toename van de vraag moeten het “nieuwe normaal” bepalen en organiseren. Voor hen betekent het zoeken en inregelen van eventueel nieuwe leveranciers, fysieke goederen stromen anders organiseren en bijvoorbeeld warehouse inrichting en processen (her)ontwerpen. 

 

De bedrijven die te maken hebben gehad met een extreme vraag terugval gaan na de Corona-crisis een versnelde opstart van hun supply-chain (ramp-up) meemaken. Dat gaat betekenen: 

  • Hoge druk op de performance van de huidige organisatie. 

  • Hoge druk vanuit de klanten om aan de vraag te voldoen, en daarmee wordt het managen van klantverwachting cruciaal. 

  • Het managen van de verandering door de ramp-up, dit vraagt andere management-vaardigheden en skills van de organisatie dan in de stabiele situatie.  

 

Om deze ramp-up goed door te komen dienen nú voorbereidingen te worden getroffen! 

 

Dit artikel is geschreven door Maarten Bongaerts en Thijs van Stuivenberg, beiden zijn werkzaam als senior consultant voor WeY Strategie Realisatie (www.wey.nl). Het buro is sinds 2003 gespecialiseerd in het managen van veranderingen in supply-chain en operations voor multinationals en groot-MKB. WeY is voor vele bedrijven de brandweer voor supply chain uitdagingen. 

Maarten BongaertsThijs van Stuivenberg