Optimalisatie prognose tool binnen verslogistiek

Het optimaliseren en implementeren van een bestaande prognose-tool als standaard werkwijze binnen een afdeling Voorraadbeheer/Inkoop.

De opdrachtgever is een logistiek dienstverlener binnen de Food (Semi-vers/AGF). De klant van de opdrachtgever is een groeiende supermarktketen met een sterke focus op vers. Door de stijgende volumes en dynamiek in de keten kwam de capaciteit van de afdeling onder druk te staan. Als ondersteuning voor de bestelbeslissingen had men de beschikking over een prognose-tool (maatwerk), maar niet optimaal werd gebruikt binnen de afdeling.

OPDRACHT

De opdracht van WeY bestond uit een 2-tal deelopdrachten:

  1. Integreer het gebruik van de prognose-tool als standaard werkwijze binnen de afdeling waardoor bestelbeslissingen worden ondersteund. Belangrijk punt het blijven halen van de performance kpi’s welke onder druk stonden
  2. Verbeter de samenwerking binnen de organisatie; het is van belang dat afdeling Inkoop een proactievere rol gaat spelen richting afdeling planning & control

AANPAK

Analyse werkzaamheden afdeling en medewerkers en vervolgens de afdeling meenemen in een gezamenlijk verbetertraject.

Belangrijk aspect om draagvlak voor de change te creëren is een gezamenlijke en mensgerichte aanpak. De uitdaging is om de leden van de afdeling Inkoop gezamenlijk te laten groeien naar een structureel proces van continuous improvement. Dit doen we door ze vanaf de start mee te nemen in dit proces en ze uit te dagen tot het komen met oplossingen en deze als team toe te passen, te bewaken en te borgen volgens het PDCA-principe (Plan Do Check Act). Belangrijk punt: fouten maken mag, echter leer van de gemaakte fouten en voorkom ze in de toekomst!

Behaalde resultaten

>
Volledige acceptatie en gebruik van de mogelijkheden F&R tool
>
Realisatie van een herverdeling van het totale werkpakket binnen de afdeling t.b.v. gelijke werkdruk
>
Actieve samenwerking gerealiseerd met overige afdelingen
>
Afdelingsstrategie i.c.m. roadmap opgesteld