Continuïteit in Warehouse Management

Na het vertrek van de warehouse manager in het Benelux distributiecentrum was het noodzaak dat deze positie zo snel mogelijk ingevuld werd om continuïteit van de operatie te waarborgen. Door de nodige veranderingen en het vertrek van de Warehouse Manager was de sfeer en daarmee de samenwerking binnen het team niet optimaal en dit stond een goede performance in de weg. Magazijn processen waren beperkt vastgelegd.

OPDRACHT

Het tijdelijk aansturen van de operatie van een distributiecentrum in de rol van interim warehouse manager. Ervoor zorgen dat de operatie doorgang vindt, het team goed functioneert en de overdracht naar een nieuwe warehouse manager soepel kan verlopen.

AANPAK

Allereerst is de continuïteit geborgd door het vastleggen van de magazijn processen, daarnaast is veel aandacht besteed aan de coaching van het team. Met het team is gezamenlijk en enthousiast gewerkt aan verbeteringen in de bedrijfsvoering.

  • Magazijn processen vastgelegd
  • Teambuilding door middel van intensieve coaching en gemeenschappelijke doelen vast te leggen
  • Klantgerichter werken door “moments of truth” te benadrukken
  • Skills matrix gemaakt met medewerkers
  • Nadruk gelegd op output, kwalitatief en kwantitatief
  • Continue verbeterplan opgestart en toekomstig verbeterpotentieel gedefinieerd

Dit heeft gezorgd voor een soepele overdracht naar de nieuwe warehouse manager. Deze is ingewerkt met een goed functionerend team en heeft voldoende input voor verdere optimalisatie.

RESULTAAT

Een goed functionerend team en het gezamenlijk werken aan continue verbeteringen samen met een verandering in de mindset heeft geleid tot een warehouse team met een fris elan. Samen met het vastleggen van de huidige magazijn processen heeft dit ervoor gezorgd dat de nieuwe manager snel ingewerkt is en de organisatie klaar is voor verdere verbeteringen.

Behaalde resultaten

>
Continuïteit in de operatie geborgd
>
Homogeen team met fris elan gevormd
>
Continu verbeterprogramma opgestart
>
Grote tevredenheid bij klanten
>
Grote tevredenheid bij directie