Verhuizing en opstart van nieuwe warehouse voor hightechbedrijf

Een deel van deze uitdagingen is door een consultant van WeY met veel enthousiasme en een goed resultaat (binnen tijd èn budget) uitgevoerd: 

  • Begeleiding van een verhuizing van meerdere locaties naar het nieuwe warehouse, waarbij de lopende operatie ongehinderd “door” moest.  
  • Management support leveren bij operationele opstart van het nieuwe warehouse. 
  • Opzetten van de nieuwe afdeling “engineering”.  

De aanpak tijdens de 1,5 jaar durende opdracht had de volgende kenmerken: 

  • Presenteren en valideren van de voorgestelde strategie en plan van aanpak.  
  • Stakeholdermanagement bij logistiek dienstverlener en opdrachtgever. 
  • Hands-on mentaliteit waarbij problemen pragmatisch werden opgelost. 
  • Veel verbinding met de vloer. 
  • Pas loslaten als iets “volwassen” genoeg was . 
  • Periodieke rapportage en herziening van doelstellingen indien nodig.  
  • Fun! 

Waarom deze opdracht zo succesvol is verlopen is de inzet van een consultant die kennis had van de logistieke processen èn de processen van het hightechbedrijf. De consultant werd gezien als de verbinder tussen verschillende partijen en zijn flexibele houding zorgde ervoor dat er snel en oplossingsgericht, geschakeld kon worden. Dit heeft geresulteerd in een aanzienlijk verhoogde output en een operatie die in staat is deze output verder te optimaliseren.  

Behaalde resultaten

Warehouse consolidatie
Verhuizing naar nieuw warehouse zonder verstoring van de operatie
Verbeterde output
Door implementatie van dashboards bijdrage aan verbeterde output in de operatie