WeY Strategie Realisatie werkt aan de versnelling van de energietransitie in Zuid Limburg

OPDRACHT

Om de doelstellingen uit de diverse klimaatakkoorden te kunnen behalen heeft de stadsregio Parkstad Limburg besloten om een versnelling aan te brengen in de energietransitie. Om bij particulieren woningbezitters het energieverbruik te verminderen en duurzame opwekking van energie te stimuleren, is besloten om een duurzaamheidscentrum op te richten met als doel om inwoners in de regio te adviseren op dit gebied.

AANPAK

WeY Strategie Realisatie is gevraagd om dit initiatief te leiden met als doel om dit najaar een duurzaamheidscentrum voor particulieren te openen. Deze opdracht omvat onder ander het opzetten van een BV, de WoonWijzerWinkel Zuid Limburg BV, met 7 gemeenten als aandeelhouder, het aangaan van een franchiseovereenkomst, het organiseren van financiering, het vastleggen van een locatie en het treffen van alle voorbereidingen om het centrum te kunnen openen in 2020.

Rene Helsloot, senior business consultant bij WeY Management Consulting leidt dit project en bereid de opening voor van de WoonWijzerWinkel dit najaar. In nauwe samenwerking met de 7 deelnemende gemeenten en haar wethouders duurzaamheid, is dit project door 7 gemeenteraden geloodst en hebben ze allen ingestemd om te participeren in dit initiatief. Op dit moment wordt het pand van de WoonWijzerWinkel verbouwd en klaargemaakt voor inrichting en opening. Parrallel hieraan wordt gewerkt aan het opzetten van een netwerk van deelnemende fabrikanten, installateurs en aannemers op het gebied van duurzaamheid. Samen zullen zij de opdrachten van de consument op het gebied van duurzaamheid gaan invullen.

Als HET duurzaamheidsloket van de 7 deelnemende gemeenten, is het doel van de WoonWijzerWinkel om particulieren woningbezitters te inspireren, informeren en adviseren op het gebied van verduurzamen van hun woning. Hierbij vervult zij een marktplaatsrol tussen consument en installateur. Uiteindelijk moet de WoonWijzerWinkel bijdragen aan de verduurzaming van 15.000 woning in de regio Parkstad in de komende 10 jaar. Het unieke van het concept zit vooral in haar de onafhankelijke rol, als publiek gefinancierde BV, gecombineerd met een fysiek experience centrum waar consumenten daadwerkelijke kunnen zien en voelen wat verduurzaming inhoudt.

Behaalde resultaten

Met de oprichting van de BV is het merk WoonWijzerWinkel Zuid Limburg afgelopen voorjaar daadwerkelijk gelanceerd. De nieuwe locatie is vastgelegd en de voorbereidingen om het duurzaamheidscentrum te kunnen openen in het najaar zijn in volle gang.