PMO bij implementatie Transport Management Systeem

Voor een grote klant,  actief in de supply chain en warehouse logistiek, stond het live brengen van een een nieuw Transport Management Systeem (TMS) onder grote druk. De impact van deze go-live was van groot belang voor de klanten van het bedrijf. De hoge druk vanuit de klanten en de krapte op de arbeidsmarkt zorgde voor een grote uitdaging om de go-live te realiseren.

De consultant die aan deze opdracht gewerkt heeft is verantwoordelijk geweest voor;

  • Opstellen en bewaken van tijdlijnen om de uiteindelijke go-live te realiseren
  • Het vormen van een dedicated team
  • Opstellen van testscripts, uitvoeren van User Acceptance, testen, en rapporteren over de voortgang
  • Change management om nieuwe gebruikers bekend te maken met de nieuwe manier van werken

De gekozen aanpak voor deze opdracht met relatief kort tijdsbestek was vooral pragmatisch.

  • Direct schakelen met de betrokken personen om behoefte te inventariseren en weerstand weg te nemen. 
  • ‘Walk the Gemba’; de vloer op om de operationele uitdagingen te begrijpen en contact te leggen met de medewerkers
  • Investeren in een goede band met het team om in een omgeving met hoge tijdsdruk voor elkaar te krijgen wat nodig was.
  • Korte lijnen, met een hoge frequentie korte meetings organiseren om bovenop de bal te zitten!
  • Vieren van successen; Taart op z’n tijd!

De aanpak en de resultaten overtroffen de verwachting van de opdrachtgever, de go-live is gerealiseerd binnen het gewenste tijdsbestek met een gemotiveerd team. Na deze impactvolle change, weten de medewerkers elkaar beter te vinden en worden de kwaliteiten en competenties beter benut. Men is trots op wat is bereikt en dat komt de output en het werkplezier ten goede!

Behaalde resultaten

implementatie TMS
implementatie TMS binnen gestelde deadline
change acceptatie
door aandacht voor de zachte kant, effectieve acceptatie van het nieuwe systeem